Associació d'Editors en Llengua Catalana Castellano  English Deutsch


Què és L'Associació d'Editors en Llengua Catalana ?

L'Associació d'Editors en Llengua Catalana és una associació professional que agrupa les empreses editorials que publiquen en llengua catalana.

Els objectius de l'Associació, que en cap cas seran lucratius o especulatius, són la defensa, promoció i difusió de l'edició de llibres en llengua catalana i la representació, gestió i defensa dels interessos comuns dels seus membres en ordre a la consecució dels objectius assenyalats...

Més informació.